h

Gå med oss

Rekrytering: Utlandsförsäljning

Ansvar:

1.Alibaba och andra B2B-plattformar, drift och underhåll, sökordssökning och produktrankningsoptimering;

2.Utveckla nya kunder självständigt, förstå kundernas behov, effektivt följa upp beställningar och upprätthålla kundrelationer;

3.Följa upp kundorder,hjälpa import och export arbeta med assistent;

4.Samla och analysera trenden för målmarknadsindustrin, utveckla produktfrämjande plan och försäljningsstrategi;

5. Regelbundet uppdatera kundinformation, göra försäljningsrapporter, försäljningsanalys;

6.Aktivt lärande och deltagande i utbildning;

7.Aktivt deltagande i avdelningars och företags kollektiva aktiviteter;

Krav:

 1. Mer än 1 års erfarenhet av utrikeshandel/utställning (utmärkta akademiker välkomnade)

 2.Engelska nivå 4 eller högre, god lyssnande, tal- och skrivförmåga, flytande muntlig engelska, kommunikation med utländska kunder

 3.Kan självständigt genomföra kundutveckling och underhåll, genomföra säljuppgifter

 4.Bekant med bakgrundsdriften av Alibaba International Station

 5.Glad personlighet, positivat arbete, laganda och goda mellanmänskliga relationer;

 6.God kommunikationsförmåga med kollegor och kunder, starka språkkunskaper och anpassningsförmåga;

 7.Arbeta effektivt, gör saker metodiskt och under press.