h

Gå med oss

Rekrytering: Försäljning utomlands

Ansvar:

1.Alibaba och annan B2B -plattformsdrift och underhåll, produktsökordssökning och produktrankningsoptimering;

2.Utveckla nya kunder oberoende, fullt ut förstå kundernas behov, effektivt följa upp order och upprätthålla kundrelationer;

3.Följ upp kundorder, hjälpa import och export arbeta med assistent;

4.Samla och analysera trenden i målmarknadsindustrin, utveckla produktmarknadsföringsplan och säljstrategi;

5. uppdatera regelbundet kundinformation, göra försäljningsrapporter, försäljningsanalyser;

6.Aktivt lärande och deltagande i utbildning;

7.Aktivt deltagande i avdelningar och företags kollektiva aktiviteter;

Krav:

 1. Mer än 1 års erfarenhet av utrikeshandel/utställning (utmärkta akademiker välkomnade)

 2.Engelska nivå 4 eller högre, bra lyssnande, tal och skrivförmåga, flytande muntlig engelska, kommunikation med utländska kunder

 3.Kan självständigt slutföra kundutveckling och underhåll, slutföra säljuppgifter

 4.Bekant med bakgrunden till Alibaba International Station

 5.Glad personlighet, positiv  arbete, lagkänsla och god mellanmänsklig relation;

 6.God kommunikationskunskap med kollegor och kunder, starka språkkunskaper och anpassningsförmåga;

 7.Arbeta effektivt, gör saker metodiskt och under press.