h

Utbildning

UTBILDNING

EIBOARD Education Solution är en smart klassrumslösning som inom utbildningsplanen innehåller det nya och innovativa sättet att undervisa och föreläsningar genom implementering av modern informationsteknologi för att öka innovationen och samarbetet i undervisningen, för att säkerställa bättre kommunikation mellan lärare och studenter och för att öka den totala effektiviteten i lärandet. Det är också ett smart elevcentrerat sätt att undervisa, byggt för att möjliggöra interaktivt lärande.

Hjälp lärare

• Att berika lektionsplaneringen och lärarnas erfarenheter i klassen.

Att engagera eleverna genom att göra lärande roligt.

För att förbättra elevernas klassrumsupplevelser genom att diversifiera inlärningsaktiviteter.

För att förbättra elevernas lärandemål, både ämnesspecifika och i ett vidare sammanhang.

Att göra det möjligt för lärare att integrera tekniken i sina klassrum.

Hjälp studenter

Att vara till nytta för alla typer av studenter

Att enkelt lära sig med modern teknik

Till aktivt deltagande i undervisningen

Att interagera med lärare med hjälp av handhållna smarta terminaler i klasser

Att granska undervisningsprocessen efter klassen

Hjälp föräldrar

Att veta vad deras barn lärde sig i klassen och ge hjälp med kurser

Att veta mer om deras barns inlärningsförhållanden