h

Utbildning

UTBILDNING

EIBOARD Education Solution är en smart klassrumslösning som inom utbildningens läroplan inkluderar det nya och innovativa sättet att undervisa processer och föreläsningar genom implementering av modern informationskommunikationsteknologi med syfte att öka innovation och samarbete i undervisningsprocessen, för att säkerställa bättre kommunikation mellan lärare och elever och att höja den övergripande effektiviteten i lärandet.Det är också ett smart elevcentrerat sätt att undervisa, byggt för att möjliggöra interaktivt lärande.

Hjälp lärare

• Att berika lärarnas lektionsplanering och klassupplevelser.

Att engagera eleverna genom att göra lärandet roligt.

Att förbättra elevernas klassrumsupplevelser genom att diversifiera lärandeaktiviteter.

Att förbättra elevernas läranderesultat, både ämnesspecifikt och i ett bredare sammanhang.

Att göra det möjligt för lärare att integrera tekniken i sina klassrum.

Hjälp eleverna

För att vara till nytta för alla typer av studenter

Att lära sig enkelt med hjälp av modern teknik

Till aktivt deltagande i undervisningen

Att interagera med lärare med hjälp av handhållna smarta terminaler i klasserna

Att se över undervisningsprocessen efter lektionen

Hjälp föräldrar

Att veta vad deras barn lärt sig i klassen och ge hjälp på kurser

Att veta mer om sina barns lärandevillkor